Disposicions normatives

Instruccions i ordres de servei

2 publicacions
Decret de l'Alcaldia 072/2016, de 22 de febrer, referent a la modificació del Decret 499/2015, de 4 de novembre, sobre la jornada laboral del personal al servei de l'Ajuntament d'Olèrdola per a l'any 2016
24/02/2016 13:04 - Registre de publicació

Decret de l'Alcaldia 072/2016, de 22 de febrer, referent a la modificació del Decret 499/2015, de 4 de novembre, sobre la jornada laboral del personal al servei de l'Ajuntament d'Olèrdola per a l'any 2016

Interpretació de l'ordenança fiscal núm. 1 relativa a l'Impost sobre béns immobles
24/02/2015 14:45 - Registre de publicació

Interpretació de l'ordenança fiscal núm. 1 relativa a l'Impost sobre béns immobles

Ajuntament d'Olèrdola
Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)
Telèfon: 93 890 35 02 - Fax: 93 817 10 59 - e-mail: olerdola@olerdola.cat

 

Desenvolupat per Ajuntament d'Olèrdola Ajuntament d'Olèrdola
Seu Electrònica