Disposiciones normativas

Instrucciones y órdenes de servicio

2 publicaciones
Decret de l'Alcaldia 072/2016, de 22 de febrer, referent a la modificació del Decret 499/2015, de 4 de novembre, sobre la jornada laboral del personal al servei de l'Ajuntament d'Olèrdola per a l'any 2016
24/02/2016 13:04 - Registro de publicación

Decret de l'Alcaldia 072/2016, de 22 de febrer, referent a la modificació del Decret 499/2015, de 4 de novembre, sobre la jornada laboral del personal al servei de l'Ajuntament d'Olèrdola per a l'any 2016

Interpretació de l'ordenança fiscal núm. 1 relativa a l'Impost sobre béns immobles
24/02/2015 14:45 - Registro de publicación

Interpretació de l'ordenança fiscal núm. 1 relativa a l'Impost sobre béns immobles

Ayuntamiento de Olèrdola

Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)
Teléfono: 93 890 35 02 - Fax: 93 817 10 59 - e-mail: olerdola@olerdola.cat
Desarrollado por Ajuntament d'Olèrdola Ajuntament d'Olèrdola
Sede Electrónica